De hieronder genoemde tarieven zijn te beschouwen als richtlijn.

De tarieven zijn exclusief BTW.

Vertalingen

Tarieven worden berekend op basis van het aantal woorden, uitgaand van elektronische aanlevering. Voor de meeste projecten geldt een
- standaard tarief van € 0,15 per woord,
- spoedopdrachten € 0,20 per woord,
- minimumtarief: € 5,00.

Toeslagen

- beëdigde vertalingen 25%;
- bijzondere/ vaste lay-out in overleg,
- presentaties in overleg.
- Voor grotere (boek)projecten (>15.000 woorden) kan een lager tarief worden overeengekomen.

Redactie - Correctie - Revisie

Voor redactie-, correctie- en revisietarieven van reeds vertaalde teksten geldt een standaard tarief van € 0,08 (spoed € 0,10) per woord.

Privéles Duits, bijles Duits, huiswerkbegeleiding Duits

Voor privélessen en bijlessen bieden wij u een proefles van 1 uur. Klikt het tussen ons en kunnen wij afspraken over de te leren lesstof maken dan rekenen wij per uur € 20,00. In de lessen volgen wij desgewenst de door de leerling meegebrachte lesboeken e.d., huiswerk in overleg
(zie verder ‘Offerte’).

Freelancers

Omdat wij ervaren freelancers zijn, zijn onze kosten laag en kunnen wij u een uitstekende en volledige service aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven.

Voorwaarden

Levering van onze producten en diensten geschiedt onder de algemene voorwaarden van de NGTV (Nederlands Genootschap van Vertalers).