Voor wie is VERTAALBUREAU ACHTERBERG?

Al ruim 25 jaar verzorgen wij vertalingen van contracten, brieven, offertes, folders, handleidingen, websites e.d.
voor opdrachtgevers uit verscheidene sectoren van het bedrijfsleven en de overheid. Onder andere de volgende
bedrijven hebben al dankbaar gebruik gemaakt van onze diensten:

BAM (EU-tekst)
ENECO (website)
ECONCERN (website)
GPS-BUDDY CONNECT (brochures)
HARMES (boekvertaling)
MINISTERIE VAN FINANCIEN (EU-tekst)
www.MONZA MODELS.NL (website)
OVERTAAL VERTAALBUREAU (reclame, notulen EU-vergaderingen)
VERTAALCIRCUIT MAARSSEN (brochures, website)
PHILIPS (overeenkomst)
RABOBANK INTERNATIONAL (overeenkomst)
RABOBANK NEDERLAND (Juridische Zaken, Human Resources)
www.STEFANACHTERBERG.NL (website)
TETOS (website)
VAN DE KOEKELT HAUTE COUTURE (contracten, tolkactiviteiten op locatie, correspondentie)

… als u wilt, kunt u ook in dit rijtje komen te staan. Mail ons.

Wat is een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler is een vertaler die door een arrondissementsrechtbank bevoegd is verklaard om teksten met een officiële en/of juridische status te vertalen en te waarmerken met een stempel. Informatie over beëdiging kunt u opvragen bij de arrondissementsrechtbank waaronder uw woonplaats ressorteert. … VERTAALBUREAU ACHTERBERG is gerechtigd dergelijke vertalingen te leveren.